Liên hệ
Công ty TNHH Hạ Sa Kê
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ :Phòng 501 tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Quận 1
thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam.
Điện thoại :
VP Hồ Chí Minh: +84 283.931.9092
VP Hà Nội: +84. 243.201.9196
Fax : +84 83.931.9876
Email : info@hasakeplay.com.vn


VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ : 19 Yên Thế, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : +84 906866262
Email : info@hasakeplay.com.vn


HOTLINE: +8490 686 6262

Liên lạc
Email: info@hasakeplay.com.vn
Điện thoại:
VP Hồ Chí Minh: +84 283.931.9092
VP Hà Nội: +84. 243.201.9196